Logo

Spyling og kosting

Bilde
Kosting av vei langs fortau for Mesta.

Image
Kost uten oppsamler.

Image
Spyling av stikkrenner i parkeringshus på City Nord.

Image
Kosting på Hunstad (gang og sykkelvei) for Mesta.

Image
Ny kost med oppsamler og vann. Her i arbeid i garage anlegg.

Image
Vannspyle anlegg. Med trommel og 1000 liter vann. Her i arbeid for SA anlegg.

Image
Fjærning av ugress FØR.

Image
og ETTER.Hurtig og effektivt.